Storitve notranjega revidiranja
Podjetje IKUM d.o.o. je pri Uradu RS za nadzor proračuna na Ministrstvu za finance vpisano na seznam izvajalcev notranjerevizijskih storitev za proračunske uporabnike (držvnih in občinskih proračunov).

Na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju notranje revizije in hkrati tudi na področju vodenja računovodstev javnim zavodom nudimo poslovnim partnerjem rešitve za izboljšanje njihove učinkovitosti na področju notranjih kontrol.

Notranjo revizijo opravljamo po konkurenčnih cenah, v katero je vključeno svetovanje po telefonu in elektronski pošti tudi po opravljeni reviziji.

Povezave: